• ห้องสุพีเรียร์เตียงใหญ่

 • ห้องพัก

 • ห้องสุพีเรียร์เตียงใหญ่

 • ห้องพัก

 • ห้องสุพีเรียร์เตียงใหญ่

 • ห้องพัก

 • ห้องสุพีเรียร์เตียงใหญ่

 • ห้องพัก

 • ห้องสุพีเรียร์เตียงใหญ่

 • ห้องพัก

 • ห้องสุพีเรียร์เตียงแฝด

 • ห้องพัก

 • ห้องสุพีเรียร์เตียงแฝด

 • ห้องพัก

 • ห้องสุพีเรียร์เตียงแฝด

 • ห้องพัก

 • ห้องสุพีเรียร์เตียงแฝด

 • ห้องพัก

 • ห้องสุพีเรียร์เตียงแฝด

 • ห้องพัก

เช็คอิน

เช็คเอาท์

ห้อง

รับประกันราคาดีที่สุด

จองออนไลน์

Book
Now

ห้องสุพีเรียร์

ห้องเตียงแฝด/เตียงใหญ่ นี้มีมินิบาร์และเครื่องปรับอากาศ

ห้องสุพีเรียร์เตียงใหญ่

ขนาดห้อง: 32 ม²

ห้องเตียงใหญ่ มีมินิบาร์และเครื่องปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

ห้องสุพีเรียร์เตียงแฝด

ขนาดห้อง: 32 ม²

ห้องเตียงแฝด มีมินิบาร์และเครื่องปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม